Samochód dla młodych - zostań partnerem Chatenet

Przetarg na samochód egzaminacyjny dobiega końca.

Warszawa 16.01.2015 r.

Godzina 9.30, do komisji przetargowej wpłynęła tylko jedna oferta dotycząca zakupu samochodów przeznaczonych do egzaminowania kandydatów na kierowców w trzech punktach egzaminowania warszawskiego WORD.

 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Ośrodków Szkolenia Kierowców w Warszawie

Warszawa, dnia 29 grudnia 2014 r.

CZŁONKOWIE SOSK Warszawa

Z a w i a d o m i e n i e

 

       Zarząd Stowarzyszenia Ośrodków Szkolenia Kierowców, z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 26 Statutu Stowarzyszenia, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków na dzień 14 stycznia 2015 r. (środa) na godz.1000  w I terminie i na godz. 1015 w II terminie w siedzibie SOSK w Warszawie, w OSK „BEMOT”  w Warszawie przy ul. Z. Słomińskiego 1.
z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Podjęcie Uchwały o nadaniu godności Członka Honorowego SOSK.

4. Propozycje  zmian w Statucie.

5. Uchwalenie zmian w Statucie. 

6. Uchwalenie jednolitego tekstu Statutu.

7. Zakończenie obrad.

Sekretarz SOSK

Dariusz Gil

Zakończył się sezon szkoleniowy w warszawskim WORD.

                                               

Spotkanie szkoleniowe na temat problemów związanych z możliwością wykorzystania samochodu szkoleniowego posiadanego przez OSK do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu było ostatnim w 2014 roku z wielu realizowanych dla środowiska szkoleniowego przez dział szkolenia WORD. Realizowany od 2011 roku program szkoleniowo informacyjny nabiera rozmachu. Zbiega się w czasie z wchodzącą w życie UoKP i jej kolejnych nowelizacji. Zarząd SOSK z uwagą i życzliwością śledzi wszystkie działania mające na celu nie tylko bieżące informacje, ale również wspiera wszelkie nowe inicjatywy dotyczące integracji całego – co zawsze podkreślamy środowiska wokół problemów związanych z funkcjonowaniem OSK w szybko zmieniającej się sytuacji.

Samochód do nauki jazdy - LANCIA YPSILON ELEFANTINO

 

VIGGEN AUTO

Strony